CUỐI

CUỐI…!Thơ : Toàn Tâm HòaCuối ngày còn sợi nắng tanCuối năm chợt thấy thời gian ngắn dầnCuối đường… lặng lẽ phân vânCuối đời mỏi mệt, bước chân… mơ hồ !Cuối chiều là cõi hư... Read More