XÓM VẮNG

XÓM VẮNG.Tâm đơn độc một mình xóm vắngChẳng bạn bè thầm lặng làm thơChung quanh như thể xóa mờBao nhiêu thi hữu trời mơ khó tìm.Mãi cô lẻ con tim cằn cỗiCũng may là còn lối thơ caTạm vui trong... Read More

ĐÁP TỪ EM KIM LOAN

ĐÁP TỪ EM KIM LOAN .SarahliengnguyenNhờ Facebook Thơ tag vạn dặmKhen Kim Loan rất đậm mến thươngHàng ngày chị cũng bình thườngChỉ là tâm tưởng vấn vương nhớ nhà.Chị vẫn khỏe bao la bạn hữuTánh vốn... Read More

LÀNG FACE TƯƠNG HỘI

LÀNG FACE TƯƠNG HỘI.Được gặp gở bạn bè tứ xứBắc Trung Nam lấy chữ làm vuiBên nhau hết vẻ bùi ngùiNgười người hớn hở đẩy lui muộn phiền.Quên tất cả ưu tiên kết nốiCũng lâu rồi luôn... Read More

NHỚ LẮM TUỔI HỒNG

NHỚ LẮM TUỔI HỒNGKhi hè về tâm trí lại xốn sangNhớ lắm phượng rơi tuổi hồng ngày ấyDù thời gian trôi mãi theo dòng chảyKỷ niệm một thời áo trắng không phaiBao năm rồi mà như mới đây... Read More