Chỉ muốn khoe cái vòng màu đỏ trên tay thôi

Chỉ muốn khoe cái vòng màu đỏ trên tay thôi. Chiếc vòng quyền lực, không tầm thường !
Vòng nhắc nhở dậy lúc 5h sáng, vòng tiếp năng lượng mỗi ngày. Chiếc vòng dù có nhiều thật nhiều tiền cũng không mua được nó.
Mị yêu thương cô gái đeo vòng ấy vô điều kiện !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *