Dang mũi L LINE CAO TÂY bên MYHA chưa bao giờ là hết hót nha mọi người

#Dang’ mũi L LINE CAO TÂY bên MYHA chưa bao giờ là hết hót nha mọi người ??
??Hình ảnh nóng hổi trước & sau khi Khak hàng
#Nâng #Mũi #L LINE #Cao #Tây _ #Sụn #Vip
✅Bền đẹp Vĩnh viễn
✅Khak vừa làm xong, Chup lại liền
✅Không hề sưng nhiều nha cả nhà
✅Khuôn mặt thay đổi 90%, nhìn tây thật sự ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *