2 năm về trước mình thay đổi 1 cách đến chóng mặt không nhận ra như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy ak

?2 năm về trước mình thay đổi 1 cách đến chóng mặt không nhận ra như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy ak ???
??Chẳng ai chịu trách nhiệm thay tôi được cả, tại sao tôi lại phải quan tâm đến ý kiến người khác. Tôi chưa bao giờ sống vì người khác. Hãy sống trước hết vì bản thân đã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *