Đừng để cuộc sống làm loá mắt bạn bằng những thứ bạn thấy tận mắt và nghe tận tai

Đừng để cuộc sống làm loá mắt bạn bằng những thứ bạn thấy tận mắt và nghe tận tai.
Cảm quan cần có thời gian chiêm nghiệm và ngắm nhìn nó từ trái tim.
P/S Rút ra từ kinh nghiệm bản thân.
Ảnh mang tính chất minh họa hậu trường phim được ghi lại bởi nhiếp ảnh Viet Khoa, không phải hút thuốc thật các bạn ạ. Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *