Có những thứ xuất hiện trong đời ta quá vô lý và không có lý do nhưng nó vẫn cứ đến và lý do nó đến là để ta phải suy nghĩ

Có những thứ xuất hiện trong đời ta quá vô lý và không có lý do…nhưng nó vẫn cứ đến và lý do nó đến là để ta phải suy nghĩ.
P/S Nếu gương không cho bạn thấy chính con người bạn, thì hãy ngắm mình qua mặt hồ dù ta không đẹp như gương nhưng biết đâu nó thật hơn gương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *