Mình bày đặt đeo cái gì đó quấn ngang bụng á

Mình bày đặt đeo cái gì đó quấn ngang bụng á. Mình tin là mình sẽ đẹp vì ốm bởi vì hiện tại mình k thể ngồi gù lưng được vì chỉ cần gù xuống là… khó thở nên buột lòng phải ngồi thẳng. Mình càng k được phép ăn nhiều như bình thường vì sẽ có cảm giác trào lên.
Mình sắp đẹp rồi ư?
Tiện thể mình xin báo là mình đang đeo đai L hàng trong cùng ???. Hi vọng tút sau sẽ là M chớ S thì hoy khó quá ?

2 thoughts on “Mình bày đặt đeo cái gì đó quấn ngang bụng á”

  1. Thuy Nguyen bên này c. Bên nhà k biết bán bn nữa. Cái e đeo thoải mái lắm, k kiểu 1 cục nóng cứng như bên nhà hồi xưa ai đưa đeo thử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *