Đang ngồi ăn 1 người đàn ông đến xin số phone của bạn gái

Đang ngồi ăn, 1 người đàn ông đến xin số phone của bạn gái. Người bạn trai bên cạnh nên làm gì ? Và người bạn gái đó nên làm gì ?Đang ngồi ăn, 1 người đàn ông đến xin số phone của bạn gái. Người bạn trai bên cạnh nên làm gì ? Và người bạn gái đó nên làm gì ?

2 thoughts on “Đang ngồi ăn 1 người đàn ông đến xin số phone của bạn gái”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *