Sáng mở mắt ra là bắt nó làm viêc mà trong khi tối qua dặn báo thức để chúc sn nó sớm nhất hu hu có lỗi khi đang phải bận bịu tối mặt chắc nó không trách đâu

Sáng mở mắt ra là bắt nó làm viêc mà trong khi tối qua dặn báo thức để chúc sn nó sớm nhất hu hu có lỗi khi đang phải bận bịu tối mặt chắc nó không trách đâu ? vì nó biết mình yêu nó nhất mà . Party Mừng tuổi mới đệ sau nha . Nay chúc mừng sn bé trước hé xuynh đẹp và hạnh phúc nhất làng nha . Luôn nhiều nhiều may mắn nha đệ iu ? P/s nên để hình bé đầu tiên đẹp nhất đó ?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *