Sô Gen Câ n Thiê t Cho Con Ngươ i La Bao Nhiêu

Số Gen Cần Thiết Cho Con Người Là Bao Nhiêu?
Khoảng một nửa thế kỷ trước, các nhà khoa học ước tính số gen của con người lên đến hàng triệu. Nhưng những nghiên cứu hiện đại đã giảm con số này xuống đến khoảng 20.000. Tất cả các gen của chúng ta có hai bản sao – một từ bố và một từ mẹ. Thông thường, một bản sao có thể bù đắp cho bản sao kia nếu nó không hoạt động. Và rất khó để tìm ra những người có cả hai bản sao cùng đồng thời bất hoạt bởi vì gen bất hoạt rất hiếm tồn tại trong tự nhiên.
Thật bất ngờ, các phép tính ngoại suy ước đoán rằng con người chỉ cần khoảng 3.000 gen để thật sự tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh và khỏe mạnh. Con số này xấp xỉ với số lượng gen trong một con virus có kích thước lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *