Có mấy cái đồng hồ trang sức và đầm new cần pass lại và tặng kèm mấy món không dùng tới mà mình làm biếng quá mãi chưa up tối nay sẽ ráng siêng up lên nha các chị e

Có mấy cái đồng hồ, trang sức và đầm new cần pass lại và tặng kèm mấy món không dùng tới, mà mình làm biếng quá mãi chưa up, tối nay sẽ ráng siêng up lên nha các chị e.
Để khỏi làm phiền mọi người, mình sẽ up trong group kín này, CHỈ DÀNH CHO NỮ tham gia, bạn nào muốn tham gia thì nhấn vào link dưới, yêu cầu tham gia nhóm, mình sẽ accept nhen. 🙂
https://www.facebook.com/groups/635066163309802/

2 thoughts on “Có mấy cái đồng hồ trang sức và đầm new cần pass lại và tặng kèm mấy món không dùng tới mà mình làm biếng quá mãi chưa up tối nay sẽ ráng siêng up lên nha các chị e”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *