Con người thường có tính đắc chí nghĩ mình hoàn thiện rồi nên tìm cách đào bới vào những khiếm khuyết và thương tổn của người khác để vuốt ve cái tôi của mình

Con người thường có tính đắc chí, nghĩ mình hoàn thiện rồi nên tìm cách đào bới vào những khiếm khuyết và thương tổn của người khác để vuốt ve cái tôi của mình…
Nhưng không sao, chả ai làm em tổn thương nổi đâu, ngoài người em yêu thương nhé !!!!!
Haizzzzz, cho em sống với ….!!!

2 thoughts on “Con người thường có tính đắc chí nghĩ mình hoàn thiện rồi nên tìm cách đào bới vào những khiếm khuyết và thương tổn của người khác để vuốt ve cái tôi của mình”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *