Năm Sự Thật Trong Cuộc Đời 1 Không ai đếm được vì sao trên trời

Năm Sự Thật Trong Cuộc Đời!
1/ Không ai đếm được vì sao trên trời.
2/ Không ai đếm được tóc của mình.
3/ không ai có thể vừa le lưỡi ra ngoài vừa nói chữ E.
4/Bạn vừa thử làm điều thứ 3.
5/Bạn đang cười vì biết bị mắc lừa.
Chúc mọi người vui nhé .
KMT.

2 thoughts on “Năm Sự Thật Trong Cuộc Đời 1 Không ai đếm được vì sao trên trời”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *