Sáng đón nàng xuống chơi Dọc đường dừng mua đồ Nàng hỏi Sao cậu mua cái đó zạ cậu Cậu mua bưởi chua cho ông ăn vì ông tiểu đường Dạ không cậu mua vé số kìa À vì người già đi bán nên mình mua

Sáng đón nàng xuống chơi. Dọc đường dừng mua đồ. Nàng hỏi: – Sao cậu mua cái đó zạ cậu – Cậu mua bưởi chua cho ông ăn, vì ông tiểu đường – Dạ không, cậu mua vé số kìa – À, vì người già đi bán nên mình mua. Sau này con lớn đó, con cũng phải mua đồ cho người già vì họ đi bán tội nghiệp. Con hiểu cậu nói không? – Dạ, nhưng giờ con không có tiền. Sáng nay lần đầu nàng xa mẹ, xuống nhà cậu chơi được đúng 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *