Sáng dậy được chàng vẽ mặt rồi lại tung tăng sách giỏ chàng vẽ tặng đi khắp phố phường Hanoi ôi hạnh phúc quá

Sáng dậy được “chàng” vẽ mặt, rồi lại tung tăng sách giỏ “chàng” vẽ tặng đi khắp phố phường Hanoi…ôi hạnh phúc quá!! Đúng là người đàn ông lý tưởng!! Nhat Binh Nguyen ơi…kiếp này đã muộn rồi, ta có nên hẹn cho kiếp sau không? Gọi là giữ chỗ trước, chứ không khéo kiếp này mình là “chị em” kiếp sau mình lại “mẹ con” thì “tiêu táng tùng”!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *