Khi co n Tre ha y khiê n ba n thân trơ lên Xinh Đe p mo i lu c mo i nơi Vê gia se không co nhiê u cơ hô i đê ngă m mi nh nư a Cho nên ha y la 1 ngươ i Phu Nư Thông Minh Xinh đe p

Khi còn Trẻ hãy khiến bản thân trở lên Xinh Đẹp mọi lúc mọi nơi♥ Về già sẽ không có nhiều cơ hội để ngắm mình nữa… Cho nên hãy là 1 người Phụ Nữ Thông Minh Xinh đẹp.? Cách sống của tôi là Thoải mái vs chính mình. Thích mua gì là mua, không mua được là cố làm việc kiếm tiền và mua nó. Trừ những đồ quá đồ sộ thì vẫn còn đang cố gắng. Không cần phải chờ ai đó mua cho… Thích ăn gì là fai mua ngay và luôn, tất nhiên làm việc nên có thể có tiền mua được… Nhưng mà hình như Tính xởi lởi nên Trời yêu quý ban cho ông chồng Tâm lý, yêu chiều vợ hết lòng… Kkkkkkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *