MƯỢN LỜI TÁC GIẢ Thân gởi những người bạn của tôi

[ MƯỢN LỜI TÁC GIẢ]
Thân gởi những người bạn của tôi.
Tôi ký vào bản khuyến nghị này với mong ước cùng chung tay giúp gìn giữ vẻ đẹp yêu thương của đất nước!
Tôi hy vọng các bạn cùng chia sẻ mong ước chung với tôi bằng cách ký tên vào bản khuyến nghị này.
Chỉ cần vài click ! Bạn tiếc gì 30s ?
Bạn chẳng mất gì. Ngược lại bạn sẽ nhận được rất nhiều.
Đó là sự cảm kích và lời cảm ơn của tôi và những người cùng ký tên!
Đó là vẻ đẹp của đất nước mà chúng ta luôn tự hào và yêu quý!
Chúc an lành cho chúng ta và cho tương lai của con em chúng ta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *