Không thể tưởng tưởng được mình sẽ làm gì tiếp theo NHƯNG dẫu không đạt được mục tiêu đúng lúc thì vẫn quyết định tăng lên 200 năng lượng cho đến giây cuối cùng

Không thể tưởng tưởng được mình sẽ làm gì tiếp theo NHƯNG dẫu không đạt được mục tiêu đúng lúc thì vẫn quyết định tăng lên 200% năng lượng cho đến giây cuối cùng
Đã từng thực hiện 1 mục tiêu bằng nửa mục tiêu này và khi thực hiện xong Nó thấy thực sự ngỡ ngàng là nó đã làm 1 điều không tưởng với nó
Và bây giờ cùng một mức thời gian như vậy mục tiêu tăng gấp đôi
Nghe đồn năng lực của con người là vô hạn vậy nên cứ xài thôi
2 mẹ con nhỏ nhắn, mong manh, dễ vỡ này sẽ làm được điều gì nào????

2 thoughts on “Không thể tưởng tưởng được mình sẽ làm gì tiếp theo NHƯNG dẫu không đạt được mục tiêu đúng lúc thì vẫn quyết định tăng lên 200 năng lượng cho đến giây cuối cùng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *