Bạn có thể không cứu được thế giới nhưng bạn có thể cứu vài con mèo nuôi cho bớt hiu quạnh

Bạn có thể không cứu được thế giới ..nhưng bạn có thể cứu vài con mèo nuôi cho bớt hiu quạnh,
chắc chắn nó ít làm phiền bạn hơn bất kỳ một người bạn nào của bạn .. nhưng nếu bạn cần học hỏi sự thư giãn kỹ năng tập luyện bản thân để trở nên chuyên nghiệp …
mèo sẽ là một người thầy tốt nhất của bạn ..
Ps/ ai đó đã vứt mấy con này lăn lóc ngoài
đường mà mình hiện tại đã nuôi 12 con nếu thêm 6 con này chắc không thể nhớ hết tên nó được ..) 0903111764 liên hệ với mình nhé .

2 thoughts on “Bạn có thể không cứu được thế giới nhưng bạn có thể cứu vài con mèo nuôi cho bớt hiu quạnh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *