Hãy cứ bước đi đến khi nào không còn có thể được nữa

Hãy cứ bước đi đến khi nào không còn có thể được nữa. Lộ trình là do bạn quyết định, vật dụng mang theo cũng do bạn quyết định, cách đi đường lại càng do bạn quyết định. Đừng để lạc lối, sai lầm hay nhụt chí. Nhưng cũng đừng để nỗi nuối tiếc dày lên sau mỗi cái ngoảnh lại ở mỗi chặng đường. Không thể lúc nào cũng gắng sức đến vắt kiệt nhưng cũng đừng tích trữ quá nhiều năng lượng mà không sử dụng. Bởi mình tin là bạn càng sử dụng hết năng lượng một cách xứng đáng, bạn sẽ nhận được lượng nhiều gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp trăm lần. Luôn chuẩn bị túi ba gang nhé để có thể mang được thật nhiều thành quả khi đi đến hết cuộc đời???

One thought on “Hãy cứ bước đi đến khi nào không còn có thể được nữa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *