Kẻ Xấu Ke Xấu Có kẻ đang hãm hại DQ v cÁc bạn gái đẹp trên face hãy cẩn thận nó làm phiền làm thân rồi làm hại đó Cẩn thận Cẩn thận Ai biết ng đo vao coment v cho hình ảnh nào

Kẻ Xấu Ke Xấu Có kẻ đang hãm hại DQ…v cÁc bạn gái đẹp trên face hãy cẩn thận nó làm phiền, làm thân rồi làm hại đó… Cẩn thận Cẩn thận Ai biết ng đo vao coment v cho hình ảnh nào. Mình chặn hắn rồi v cũng lười down hình về… Ps: cạn lời … Mình đâu có đẹp ma hắn cũng hại nữa…nghĩ thương gia đình đó quá…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *