Tai nạn nghề nghiệp Lúc mới đi tập về dù mệt vẫn tươi rói và sau khi thoa AHA nồng độ 20 hú hú bình thường chỉ dùng 10

Tai nạn nghề nghiệp ^^
Lúc mới đi tập về dù mệt vẫn tươi rói và sau khi thoa AHA nồng độ 20% hú hú ( bình thường chỉ dùng 10%). Tại ham hố thử cơ và hậu quả mặt đang bắt đầu đỏ bùng lên ?.
P/s: Các nàng nên chú ý tới tình trạng da của mình trước khi thử những sản phẩm mang tính axit nhé. Tốt và hiệu quả thấy rõ nhưng k phải da nào, nồng độ nào cũng có thể dùng được đâu.

2 thoughts on “Tai nạn nghề nghiệp Lúc mới đi tập về dù mệt vẫn tươi rói và sau khi thoa AHA nồng độ 20 hú hú bình thường chỉ dùng 10”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *