Nỗi lo không nhỏ của người lớn ở xứ này là đến một lúc nào đó con người sẽ chỉ biết dung máy móc để điều khiển moi việc chất xám của con người giữ vai trò nào đây

Nỗi lo không nhỏ của người lớn ở xứ này là đến một lúc nào đó , con người sẽ chỉ biết dung máy móc để điều khiển moi việc , ” chất xám ” của con người giữ vai trò nào đây ?!
Cháu mình 4 tuổi , 2 tuổi và 18 tháng tuổi . Sau khi hào hứng mở quà Noel là quay đang chụp lấy Iphone ngay như vậy đó !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *