Bạn là người quyết định Sau khi nghiên cứu trường hợp này đã đến lúc bạn xác định xem liệu Chi Chi có truyền đạt thông tin có hiệu quả với nhiều người có liên quan trong cuộc khủng hoảng này không Đầu tiên hãy dành một chút thời gian để khơi lại trong trí nhớ của bạn các bài học đã được thiết lập về truyền đạt thông tin có hiệu quả và không có hiệu quả trong khủng hoảng

Bạn là người quyết định Sau khi nghiên cứu trường hợp này, đã đến lúc bạn xác định xem liệu Chi-Chi có truyền đạt thông tin có hiệu quả với nhiều người có liên quan trong cuộc khủng hoảng này không. Đầu tiên, hãy dành một chút thời gian để khơi lại trong trí nhớ của bạn các bài học đã được thiết lập về truyền đạt thông tin có hiệu quả và không có hiệu quả trong khủng hoảng. [ 2,150 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/cac-vi-du-ve-thanh-cong-…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *