Đi tập yoga mà cũng nhoi Có những động tác phải thẳng chân thẳng tay 2 con mắm nằm cạnh nhau lại cứ thích nắm tay nắm chân nhau rồi cười hí hí

Đi tập yoga mà cũng nhoi. Có những động tác phải thẳng chân thẳng tay 2 con mắm nằm cạnh nhau lại cứ thích nắm tay nắm chân nhau rồi cười hí hí. Đi tập có bạn vui là vậy, cô giáo dễ thương, tập về khoẻ ngủ ngon…
P/s: Mới cân giảm 1,5 ký <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *