loa loa Lại là od nhầm size Bình thường giầy đi 7 7 5 đều ok hết Zị mừh od về đi vào chân rộng quá

?loa loa …..:
Lại là od nhầm size….
Bình thường giầy đi 7-7.5 đều ok hết. Zị mừh od về đi vào chân rộng quá…..?Vì vậy::::
Thanh lý nhanh, gấp , giá cực hạt rẻ,….
✅ hình ảnh thật, đi 1lan, mới toanh,. Fix cực mạnh cho Girl nào có thiện chí….
Inb Fb
Chi Ruby
Meo Con
Nhu Quynh Nguyen

2 thoughts on “loa loa Lại là od nhầm size Bình thường giầy đi 7 7 5 đều ok hết Zị mừh od về đi vào chân rộng quá”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *