CHOCO POWDER EYEBROW WOOD PENCIL Chì gỗ kẻ chân mày không gây vón cục giúp chân mày đẹp tự nhiên

CHOCO POWDER EYEBROW WOOD PENCIL
Chì gỗ kẻ chân mày không gây vón cục giúp chân mày đẹp tự nhiên
Bắt đầu tạo hình từ giữa đến đuôi chân mày, tô lại phần chân mày thưa bên trong.
Dùng cọ chải lại chân mày để tạo nét đẹp hoàn hảo.110k ……Có sẵn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *