Nha sĩ Linh Đài nha sĩ Lệ Vũ và nghệ sĩ Kỳ Duyên

Nha sĩ Linh Đài, nha sĩ Lệ Vũ và…nghệ sĩ Kỳ Duyên!! Hehehe… Thật là một vinh dự và hạnh phúc được làm việc bên cạnh những người phụ nữ xinh đẹp, tài ba và nhân ái. Ở ngoài nhìn hai “tiểu thư” tưởng là “liễu yếu đào tơ” cho tới khi họ cầm kềm bẻ răng, tay không run, mắt không chớp, bình tĩnh khi máu tuôn trào thì mới thấy …ôi bàn tay bé nhỏ kia đáng để cho tôi đặt tròn niềm tin! Một lần nữa cám ơn HOPE, các bác sĩ, nha sĩ và thiện nguyện viên!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *