HAPPY BIRTHDAY MY TWIN SON Cảm ơn 1 8 và 1 9 của mẹ đã vượt qua tất cả để đến và ở lại bên bố mẹ và anh

?? HAPPY BIRTHDAY MY TWIN SON ! ? Cảm ơn 1,8 và 1,9 của mẹ đã vượt qua tất cả để đến và ở lại bên bố mẹ và anh. ❤️ Những bạn nhỏ khác rời bụng mẹ là được ủ trong vòng tay ấm của gia đình. Còn con của mẹ thật dũng cảm chiến đấu để giành sự sống cũng trong trời đông lạnh giá như hôm nay ❤️ Yêu các con thật nhiều ??❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *