Gia tri cu a cuô c sô ng vơ i nhiê u ngươ i la nha cao cư a rô ng la xa hoa la phu quy

Giá trị của cuộc sống, với nhiều người là nhà cao cửa rộng, là xa hoa, là phú quý. Còn với nhiều người, chỉ cần sự bình an, cần sự chia sẻ của một người đồng địu. Không có sự đúng sai ở đây, chỉ có sự phù hợp, sẽ có người chọn con đường này, sẽ có người chọn con đường kia. Cứ vững bước trên con đường mình chọn, thế thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *