Trí tuệ sẽ được khai thông khi tĩnh lặng

“Trí tuệ sẽ được khai thông khi tĩnh lặng”. Hành thiền để cân bằng cảm xúc, an lạc. Khi hành thiền bạn chuyển hoá được năng lượng của mình và hấp thụ sức mạnh năng lượng vũ trụ để khoẻ, để trẻ và tiêu diệt bệnh tật…. Chi phí là 0 đồng!!! Ai có duyên và cùng hệ giá trị thì welcome đươg link dưới. VÌ MỘT THẾ GIỚI HẠNH PHÚC HƠN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *