Chứng tự kỷ Autism Spectrum Disorder là một khiếm khuyết về phát triển gây ảnh hưởng đến ngôn ngữ giao tiếp và tương tác xã hội Nghiên cứu cho thấy tự kỷ có rất nhiều mức độ ảnh hưởng đến 1 dân số thế giới Cứ mỗi 68 trẻ thì có 1 trẻ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ Tại Việt Nam có hơn 200

Chứng tự kỷ – Autism Spectrum Disorder là một khiếm khuyết về phát triển, gây ảnh hưởng đến ngôn ngữ, giao tiếp và tương tác xã hội Nghiên cứu cho thấy tự kỷ có rất nhiều mức độ, ảnh hưởng đến 1% dân số thế giới. Cứ mỗi 68 trẻ thì có 1 trẻ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ Tại Việt Nam có hơn 200.000 người mắc chứng tự kỷ được chẩn đoán. Nhưng con số thực tế có thể cao hơn khi tự kỷ chưa thực sự quan tâm đúng mức Hãy tham gia cùng với Phan Anh & Kiehl’s để nâng cao nhận thức & chia sẻ thông điệp này bằng cách thay hình đại diện “add frame” Kiehl’s Autism Speaks & cùng tham gia tổ chức “Ngày Hội Sắc Màu” cùng các trẻ em tự kỷ qua link: http://bit.ly/dangkydonggop Những trẻ em tự kỷ cần sự quan tâm của chúng ta! #KiehlsVietnamxVAN #WeshareWecare #KiehlsxAutismspeak Ah, add frame” đơn giản bằng cách này nhé: Bước 1: click trực tiếp vào profile picture của bạn Bước 2: chọn chế độ “Add Frame” Bước 3: chọn frame KiehlsxAutismSpeaks Bước 4: chia sẻ suy nghĩ cá nhân của bạn với #KiehlsVietnamxVAN #WeshareWecare #KiehlsxAutismspeak và ấn hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *