Khi bạn quyết tâm sẽ có một đội ngũ quyết tâm

Khi bạn quyết tâm, sẽ có một đội ngũ quyết tâm,
Khi bạn hết mình, sẽ có một tập thể hết mình,
Khi bạn biết rằng mình cần cho đi, để dần có những người cùng cho đi với bạn.
Đó, chính là tình yêu!
“Tình yêu trong tim ta THÔI THÚC hòa chung lên câu ca…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *