Tôi cao 1m7 tôi nhìn thế giới ở đoạn 1 7 m cách mặt đất Mà đôi khi tôi lại ngồi thấp xuống để nhìn Có lúc thì tôi chồng thêm vài cái ghế hay đứng nên tường để nhó ra thế giới xung quanh

Tôi cao 1m7 tôi nhìn thế giới ở đoạn 1,7 m cách mặt đất .. Mà đôi khi tôi lại ngồi thấp xuống để nhìn… Có lúc thì tôi chồng thêm vài cái ghế, hay đứng nên tường để nhó ra thế giới xung quanh. Có lúc nào bạn nhì ở nhiều góc độ khách nhau ko ? Bạn Sẽ cảm nhận thế giới vui cực !!! Bạn thử nhìn thế gới qua ánh mắt 1 con muỗi mà xem ….!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *