Ai yêu thì cg dc quyền lựa chọn lựa chọn k sai nhg ngã giá công khai kiểu này có vẻ rao bán quá nhỉ

Ai yêu thì cg dc quyền lựa chọn… lựa chọn k sai nhg “ngã giá” công khai kiểu này có vẻ rao bán quá nhỉ. Tôi có thứ a cần, tôi cần thứ a có? Đàn ông đủ hết thứ bạn muốn chắc gì đã chọn bạn hehee.. đồng ý yêu cần lý và tình. Nhg để nta yêu mình và ở lại bên mình thì có nhiều vde lam ? Hoàn hảo quá cg là 1 cái tội đấy :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *