E mở thêm chi nhánh dưới HN Mong các ace ở HN ủng hộ nhé

E mở thêm chi nhánh dưới HN.Mong các ace ở HN ủng hộ nhé.Biển hiệu thì e đang làm, nên trc mắt sẽ cho cửa hàng hoạt động trước ạE mở thêm chi nhánh dưới HN.Mong các ace ở HN ủng hộ nhé.Biển hiệu thì e đang làm, nên trc mắt sẽ cho cửa hàng hoạt động trước ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *