10 thoughts on “Ra đi lãng xẹt chỉ tại cái khuyên mũi hihi”

    1. Chạy qua bên Việt sống rồi nên k dùng bớt được cái khuyên đeo mũi , tiết kiệt được bao nhiêu tiền của và công sức

    1. Em cảm ơn anh nhiều , chẳng có gì là mãi cả , chỉ còn lại anh và em thui hihí …buổi tối vui nhé anh Nguyễn Hoài Phố

    1. Em thấy còn không bằng ảnh đại diện của em , ông fb làm đen đi bộ răng trắng của em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *