BIẾT LÃO

BIẾT LÃO…!Thơ: An Nhu————Biết Lão từ Anh đánh Dậm lênQua bao vật lộn khúc sang hènBây giờ xế bóng chiều quê MẹBến đợi ta về khổ đã quen!Thật sướng đời vui chẳng phải... Read More