NHỜ THƠ, Sương còn đọng ngàn cây ngọn cỏ, Sao thi nhân không ngó trời mây, Tình cảm thì vẫn tràn đầy, Đợi chờ thi…

NHỜ THƠSương còn đọng ngàn cây ngọn cỏSao thi nhân không ngó trời mâyTình cảm thì vẫn tràn đầyĐợi chờ thi hứng lên Face trao từ.Len vào máu xem như là nghiệnPhải buông vần một chuyến mới anTrong... Read More