Ăn đất

Thưa các vị. Thực ra kinh nghiệm tôi trình bày hôm nay không có gì mới, có chăng chỉ là những thủ đoạn à quên thủ thuật mới, tinh vi, hiện đại và hiệu quả hơn. Phải thừa nhận rằng hội xẻo... Read More